استخر ذخیره آب کشاورزی - فارسجین

نام کارفرما پروژه : محمدی

مـــحل پــــروژه : فارسجین

تاریخ اجرا پروژه : فروردین 1396

جنس مورد استفاده : ژئودکاموند - کد 301

مـتـــــراژ : 1100 مترمربع

استخر ذخیره آب کشاورزی - چورزق

نام کارفرما پروژه : شهرداری چورزق

مـــحل پــــروژه : -

تاریخ اجرا پروژه : فروردین 1396

جنس مورد استفاده : ژئودکاموند - کد 301

مـتـــــراژ : 500 مترمربع

استخر ذخیره آب - تهراندشت

نام کارفرما پروژه : جناب آقای خرددهقان

مـــحل پــــروژه : تهراندشت

تاریخ اجرا پروژه : فروردین 1396

جنس مورد استفاده : ژئودکاموند - کد 301

مـتـــــراژ : 1200 مترمربع

استخر ذخیره آب - کرج ولیان

نام کارفرما پروژه : جناب آقای خمسی

مـــحل پــــروژه : کرج - ولیان

تاریخ اجرا پروژه : سال 1388

جنس مورد استفاده : ژئودکاموند - کد 301

مـتـــــراژ : 5000 مترمربع

استخر ذخیره آب - شیراز

نام کارفرما پروژه : آقای امانت

مـــحل پــــروژه : شیراز

تاریخ اجرا پروژه : سال 1391

جنس مورد استفاده : ژئودکاموند - کد 301

مـتـــــراژ : 800 مترمربع

تذکر

هرگونه استفاده از مطالب و تصاویر شرکت دکاموند بدون ذکر منبع و بدون اطلاع از این شرکت پیگرد قانونی داشته و خواهد داشت.

محاسبه آنلاین حجم استخر مستطیل

حجم مخزن مستطیل شکل

محاسبه آنلاین حجم استخر دایره ای

حجم استخر دایره ای
نمایش

درخواست تماس شناور

درخواست تماس شناور

برای درخواست مشاوره؛ لطفا شماره تماس خود را وارد نمایید:

شماره تماس(*)