استخر کشاورزی بزرگ طارم

نام کارفرما پروژه : آقای همتی نیا

مـــحل پــــروژه : طارم - زنجان

تاریخ اجرا پروژه : سال 1398

جنس مورد استفاده : ژئودکاموند - کد 301

حجم تقریبی استخر :

مـتـــــراژ : 12000 مترمربع

استخر ذخیره آب کشاورزی - آذربایجان شرقی

نام کارفرما پروژه : آقای مسعودی

مـــحل پــــروژه : تسوج - آذربایجان شرقی

تاریخ اجرا پروژه : سال 1398

جنس مورد استفاده : ژئودکاموند - کد 301

حجم تقریبی استخر :

مـتـــــراژ : 1780 مترمربع

استخر ذخیره آب - بسطام

نام کارفرما پروژه : آقای اعتماد

مـــحل پــــروژه : بسطام - شاهرود

تاریخ اجرا پروژه : سال 1398

جنس مورد استفاده : ژئودکاموند - کد 301

حجم تقریبی استخر :

مـتـــــراژ : 253 مترمربع

استخر ذخیره آب کشاورزی - ماهنشان

نام کارفرما پروژه : آقای زارع

مـــحل پــــروژه : ماهنشان - زنجان

تاریخ اجرا پروژه : سال 1398

جنس مورد استفاده : ژئودکاموند - کد 301

حجم تقریبی استخر :

مـتـــــراژ : 960 مترمربع

ساخت استخر کشاورزی - چنار

نام کارفرما پروژه : آقای فرزعلیان

مـــحل پــــروژه : چنار - رودهن

تاریخ اجرا پروژه : سال 1398

جنس مورد استفاده : ژئودکاموند - کد 301

حجم تقریبی استخر :

مـتـــــراژ : 70 مترمربع

تذکر

هرگونه استفاده از مطالب و تصاویر شرکت دکاموند بدون ذکر منبع و بدون اطلاع از این شرکت پیگرد قانونی داشته و خواهد داشت.

چادر مسافرتی اتومات و ضد آب سرا

محاسبه آنلاین حجم استخر مستطیل

حجم مخزن مستطیل شکل

محاسبه آنلاین حجم استخر دایره ای

حجم استخر دایره ای
نمایش

درخواست تماس شناور

درخواست تماس شناور

برای درخواست مشاوره؛ لطفا شماره تماس خود را وارد نمایید:

شماره تماس(*)