استخر ذخیره سازی آب - هشتگرد

نام کارفرما پروژه : جناب آقای سبزه پرور

مـــحل پــــروژه : هشتگرد - تنکمان

تاریخ اجرا پروژه : مرداد 92

جنس مورد استفاده : ژئودکاموند - کد 301

مـتـــــراژ : 775 مترمربع

ذخیره سازی آب - قزوین

نام کارفرما پروژه : جناب آقای سعادتی

مـــحل پــــروژه : قزوین

تاریخ اجرا پروژه : خرداد 1394

جنس مورد استفاده : ژئودکاموند - کد 301

مـتـــــراژ : 706 مترمربع

استخر ذخیره آب - سیرجان

نام کارفرما پروژه : جناب آقای هدایت افزول

مـــحل پــــروژه : سیرجان

تاریخ اجرا پروژه : تیرماه 1394

جنس مورد استفاده : ژئودکاموند - کد 301

مـتـــــراژ : 900 مترمربع

استخر ذخیره سازی آب - تاکستان

نام کارفرما پروژه : جناب آقای علی طاهرخانی

مـــحل پــــروژه : تاکستان

تاریخ اجرا پروژه : خرداد 1394

جنس مورد استفاده : ژئودکاموند - کد 301

حجم تقریبی استخر :

مـتـــــراژ : 892 مترمربع

استخر کشاورزی - تاکستان

نام کارفرما پروژه : جناب آقای رحمانی

مـــحل پــــروژه : تاکستان

تاریخ اجرا پروژه : سال 1387

جنس مورد استفاده : ژئودکاموند - کد 301

مـتـــــراژ : 2000 مترمربع

تذکر

هرگونه استفاده از مطالب و تصاویر شرکت دکاموند بدون ذکر منبع و بدون اطلاع از این شرکت پیگرد قانونی داشته و خواهد داشت.

محاسبه آنلاین حجم استخر مستطیل

حجم مخزن مستطیل شکل

محاسبه آنلاین حجم استخر دایره ای

حجم استخر دایره ای
نمایش

درخواست تماس شناور

درخواست تماس شناور

برای درخواست مشاوره؛ لطفا شماره تماس خود را وارد نمایید:

شماره تماس(*)