استخر ذخیره سازی آب - زیاران

نام کارفرما پروژه : جناب آقای مومن جوادی

مـــحل پــــروژه : آبیک - زیاران

تاریخ اجرا پروژه : اسفند 92

جنس مورد استفاده : ژئودکاموند - کد 301

مـتـــــراژ : 1263 مترمربع

استخر ذخیره سازی آب - هشتگرد

نام کارفرما پروژه : جناب آقای سبزه پرور

مـــحل پــــروژه : هشتگرد - تنکمان

تاریخ اجرا پروژه : مرداد 92

جنس مورد استفاده : ژئودکاموند - کد 301

مـتـــــراژ : 775 مترمربع

ذخیره سازی آب - قزوین

نام کارفرما پروژه : جناب آقای سعادتی

مـــحل پــــروژه : قزوین

تاریخ اجرا پروژه : خرداد 1394

جنس مورد استفاده : ژئودکاموند - کد 301

مـتـــــراژ : 706 مترمربع

استخر ذخیره آب - سیرجان

نام کارفرما پروژه : جناب آقای هدایت افزول

مـــحل پــــروژه : سیرجان

تاریخ اجرا پروژه : تیرماه 1394

جنس مورد استفاده : ژئودکاموند - کد 301

مـتـــــراژ : 900 مترمربع

استخر ذخیره سازی آب - تاکستان

نام کارفرما پروژه : جناب آقای علی طاهرخانی

مـــحل پــــروژه : تاکستان

تاریخ اجرا پروژه : خرداد 1394

جنس مورد استفاده : ژئودکاموند - کد 301

حجم تقریبی استخر :

مـتـــــراژ : 892 مترمربع

تذکر

هرگونه استفاده از مطالب و تصاویر شرکت دکاموند بدون ذکر منبع و بدون اطلاع از این شرکت پیگرد قانونی داشته و خواهد داشت.

محاسبه آنلاین حجم استخر مستطیل

حجم مخزن مستطیل شکل

محاسبه آنلاین حجم استخر دایره ای

حجم استخر دایره ای
نمایش

درخواست تماس شناور

درخواست تماس شناور

برای درخواست مشاوره؛ لطفا شماره تماس خود را وارد نمایید:

شماره تماس(*)