ساخت استخر کشاورزی - خرم آباد

نام کارفرما پروژه : آقای گله دار

مـــحل پــــروژه : خرم آباد - لرستان

تاریخ اجرا پروژه : سال 1398

جنس مورد استفاده : ژئودکاموند - کد 301

حجم تقریبی استخر :

مـتـــــراژ : 190 مترمربع

استخر ذخیره آب - تسوج

نام کارفرما پروژه : آقای علیاری

مـــحل پــــروژه : تسوج

تاریخ اجرا پروژه : سال 1398

جنس مورد استفاده : ژئودکاموند - کد 301

حجم تقریبی استخر :

مـتـــــراژ : 1228 مترمربع

استخر ذخیره آب پارس آباد

طراحی سایت

نام کارفرما پروژه : آقای میرلوحی

مـــحل پــــروژه : پارس آباد - اردبیل

تاریخ اجرا پروژه : سال 1398

جنس مورد استفاده : ژئودکاموند - کد 301

حجم تقریبی استخر :

مـتـــــراژ : 775 مترمربع

استخر ذخیره آب کشاورزی-بویین زهرا

نام کارفرما پروژه : آقای پهلوانی

مـــحل پــــروژه : بویین زهرا - قزوین

تاریخ اجرا پروژه : سال 1397

جنس مورد استفاده : ژئودکاموند - کد 301

حجم تقریبی استخر :

مـتـــــراژ : 4403 مترمربع

مخازن منعطف ذخیره آب

ساخت مخازن منعطف ذخیره آب

تذکر

هرگونه استفاده از مطالب و تصاویر شرکت دکاموند بدون ذکر منبع و بدون اطلاع از این شرکت پیگرد قانونی داشته و خواهد داشت.

محاسبه آنلاین حجم استخر مستطیل

حجم مخزن مستطیل شکل

محاسبه آنلاین حجم استخر دایره ای

حجم استخر دایره ای
نمایش

درخواست تماس شناور

درخواست تماس شناور

برای درخواست مشاوره؛ لطفا شماره تماس خود را وارد نمایید:

شماره تماس(*)