ساخت استخر کشاورزی - خرم آباد

نام کارفرما پروژه : آقای گله دار

مـــحل پــــروژه : خرم آباد - لرستان

تاریخ اجرا پروژه : سال 1398

جنس مورد استفاده : ژئودکاموند - کد 301

حجم تقریبی استخر :

مـتـــــراژ : 190 مترمربع

استخر ذخیره آب - تسوج

نام کارفرما پروژه : آقای علیاری

مـــحل پــــروژه : تسوج

تاریخ اجرا پروژه : سال 1398

جنس مورد استفاده : ژئودکاموند - کد 301

حجم تقریبی استخر :

مـتـــــراژ : 1228 مترمربع

استخر ذخیره آب پارس آباد

طراحی سایت

نام کارفرما پروژه : آقای میرلوحی

مـــحل پــــروژه : پارس آباد - اردبیل

تاریخ اجرا پروژه : سال 1398

جنس مورد استفاده : ژئودکاموند - کد 301

حجم تقریبی استخر :

مـتـــــراژ : 775 مترمربع

استخر ذخیره آب کشاورزی-بویین زهرا

نام کارفرما پروژه : آقای پهلوانی

مـــحل پــــروژه : بویین زهرا - قزوین

تاریخ اجرا پروژه : سال 1397

جنس مورد استفاده : ژئودکاموند - کد 301

حجم تقریبی استخر :

مـتـــــراژ : 4403 مترمربع

مخازن منعطف ذخیره آب

ساخت مخازن منعطف ذخیره آب

تذکر

هرگونه استفاده از مطالب و تصاویر شرکت دکاموند بدون ذکر منبع و بدون اطلاع از این شرکت پیگرد قانونی دارد.

استخر پیش ساخته ایرتکس

استخر پرتابل پرورش ماهی

چادر مسافرتی اتومات و ضد آب سرا

محاسبه آنلاین حجم استخر مستطیل

حجم مخزن مستطیل شکل

محاسبه آنلاین حجم استخر دایره ای

حجم استخر دایره ای