استخر ذخیره آب - تسوج

نام کارفرما پروژه : آقای علیاری

مـــحل پــــروژه : تسوج

تاریخ اجرا پروژه : سال 1398

جنس مورد استفاده : ژئودکاموند - کد 301

حجم تقریبی استخر :

مـتـــــراژ : 1228 مترمربع

استخر ذخیره آب پارس آباد

طراحی سایت

نام کارفرما پروژه : آقای میرلوحی

مـــحل پــــروژه : پارس آباد - اردبیل

تاریخ اجرا پروژه : سال 1398

جنس مورد استفاده : ژئودکاموند - کد 301

حجم تقریبی استخر :

مـتـــــراژ : 775 مترمربع

استخر ذخیره آب کشاورزی-بویین زهرا

نام کارفرما پروژه : آقای پهلوانی

مـــحل پــــروژه : بویین زهرا - قزوین

تاریخ اجرا پروژه : سال 1397

جنس مورد استفاده : ژئودکاموند - کد 301

حجم تقریبی استخر :

مـتـــــراژ : 4403 مترمربع

مخازن منعطف ذخیره آب

ساخت مخازن منعطف ذخیره آب

استخر ذخیره آب - ولیان

طراحی سایت

طراحی سایت

نام کارفرما پروژه : آقای کرمیار

مـــحل پــــروژه : ولیان - کرج

تاریخ اجرا پروژه : سال 1397

جنس مورد استفاده : ژئودکاموند - کد 301

مـتـــــراژ : - مترمربع

تذکر

هرگونه استفاده از مطالب و تصاویر شرکت دکاموند بدون ذکر منبع و بدون اطلاع از این شرکت پیگرد قانونی داشته و خواهد داشت.

محاسبه آنلاین حجم استخر مستطیل

حجم مخزن مستطیل شکل

محاسبه آنلاین حجم استخر دایره ای

حجم استخر دایره ای
نمایش

درخواست تماس شناور

درخواست تماس شناور

برای درخواست مشاوره؛ لطفا شماره تماس خود را وارد نمایید:

شماره تماس(*)