استخر کشاورزی - خراسان شمالی

نام کارفرما پروژه : جناب آقای قمری

مـــحل پــــروژه : شیروان

تاریخ اجرا پروژه : بهمن 1392

جنس مورد استفاده : ژئودکاموند - کد 301

مـتـــــراژ : 5477 مترمربع

استخر پرورش آرتمیا - ارومیه

نام کارفرما پروژه : مرکز تحقیقات آرتمیای کشور

مـــحل پــــروژه : ارومیه

تاریخ اجرا پروژه : سال 1392

جنس مورد استفاده : ژئودکاموند - کد 301

استخر کشاورزی - طالقان

نام کارفرما پروژه : جناب آقای رضایی

مـــحل پــــروژه : کرج - طالقان

تاریخ اجرا پروژه : شهریور 1392

جنس مورد استفاده : ژئودکاموند - کد 301

مـتـــــراژ : 1044 مترمربع

استخر ذخیره آب - سهیلیه

نام کارفرما پروژه : جناب آقای منوری

مـــحل پــــروژه : سهیلیه

تاریخ اجرا پروژه : فروردین 92

جنس مورد استفاده : ژئودکاموند - کد 301

مـتـــــراژ : 1876مترمربع

استخر کشاورزی - هشتگرد

نام کارفرما پروژه : آقای ایزدپناه

مـــحل پــــروژه : هشتگرد

تاریخ اجرا پروژه : فروردین 93

جنس مورد استفاده : ژئودکاموند - کد 301

مـتـــــراژ : 881مترمربع

تذکر

هرگونه استفاده از مطالب و تصاویر شرکت دکاموند بدون ذکر منبع و بدون اطلاع از این شرکت پیگرد قانونی داشته و خواهد داشت.

محاسبه آنلاین حجم استخر مستطیل

حجم مخزن مستطیل شکل

محاسبه آنلاین حجم استخر دایره ای

حجم استخر دایره ای
نمایش

درخواست تماس شناور

درخواست تماس شناور

برای درخواست مشاوره؛ لطفا شماره تماس خود را وارد نمایید:

شماره تماس(*)