استخر پرورش ماهی - سهیلیه

نام کارفرما پروژه : جناب آقای کارآموزیان

مـــحل پــــروژه : سهیلیه

تاریخ اجرا پروژه : اردیبهشت 1391

جنس مورد استفاده : ژئودکاموند - کد 301

مـتـــــراژ :301 مترمربع

استخر کشاورزی- بویین زهرا

نام کارفرما پروژه : جناب آقای قجر

مـــحل پــــروژه : بویین زهرا - مندرآباد

تاریخ اجرا پروژه : خرداد 94

جنس مورد استفاده : ژئودکاموند - کد 301

مـتـــــراژ : 1694مترمربع

استخر ذخیره آب - شبستر

نام کارفرما پروژه : جناب آقای عباسپور

مـــحل پــــروژه : تبریز - شبستر

تاریخ اجرا پروژه : خرداد 1394

جنس مورد استفاده : ژئودکاموند - کد 301

مـتـــــراژ : 2530 مترمربع

کانال انتقال آب - کرج

نام کارفرما پروژه : جناب آقای کشوردوست

مـــحل پــــروژه : کرج

تاریخ اجرا پروژه : تیر 1393

جنس مورد استفاده : ژئودکاموند - کد 301

مـتـــــراژ : 305 مترمربع

استخر پرورش ماهی - کرج

نام کارفرما پروژه : جناب آقای رنگرزان

مـــحل پــــروژه : کرج

تاریخ اجرا پروژه : دی ماه1392

جنس مورد استفاده : ژئودکاموند - کد 301

مـتـــــراژ : 112 مترمربع

تذکر

هرگونه استفاده از مطالب و تصاویر شرکت دکاموند بدون ذکر منبع و بدون اطلاع از این شرکت پیگرد قانونی دارد.

استخر پیش ساخته ایرتکس

استخر پرتابل پرورش ماهی

چادر مسافرتی اتومات و ضد آب سرا

محاسبه آنلاین حجم استخر مستطیل

حجم مخزن مستطیل شکل

محاسبه آنلاین حجم استخر دایره ای

حجم استخر دایره ای