استخر پرورش ماهی - سهیلیه

نام کارفرما پروژه : جناب آقای کارآموزیان

مـــحل پــــروژه : سهیلیه

تاریخ اجرا پروژه : اردیبهشت 1391

جنس مورد استفاده : ژئودکاموند - کد 301

مـتـــــراژ :301 مترمربع

استخر کشاورزی- بویین زهرا

نام کارفرما پروژه : جناب آقای قجر

مـــحل پــــروژه : بویین زهرا - مندرآباد

تاریخ اجرا پروژه : خرداد 94

جنس مورد استفاده : ژئودکاموند - کد 301

مـتـــــراژ : 1694مترمربع

استخر ذخیره آب - شبستر

نام کارفرما پروژه : جناب آقای عباسپور

مـــحل پــــروژه : تبریز - شبستر

تاریخ اجرا پروژه : خرداد 1394

جنس مورد استفاده : ژئودکاموند - کد 301

مـتـــــراژ : 2530 مترمربع

کانال انتقال آب - کرج

نام کارفرما پروژه : جناب آقای کشوردوست

مـــحل پــــروژه : کرج

تاریخ اجرا پروژه : تیر 1393

جنس مورد استفاده : ژئودکاموند - کد 301

مـتـــــراژ : 305 مترمربع

استخر پرورش ماهی - کرج

نام کارفرما پروژه : جناب آقای رنگرزان

مـــحل پــــروژه : کرج

تاریخ اجرا پروژه : دی ماه1392

جنس مورد استفاده : ژئودکاموند - کد 301

مـتـــــراژ : 112 مترمربع

تذکر

هرگونه استفاده از مطالب و تصاویر شرکت دکاموند بدون ذکر منبع و بدون اطلاع از این شرکت پیگرد قانونی داشته و خواهد داشت.

محاسبه آنلاین حجم استخر مستطیل

حجم مخزن مستطیل شکل

محاسبه آنلاین حجم استخر دایره ای

حجم استخر دایره ای
نمایش

درخواست تماس شناور

درخواست تماس شناور

برای درخواست مشاوره؛ لطفا شماره تماس خود را وارد نمایید:

شماره تماس(*)