استخر ذخیره آب - فارسجین

نام کارفرما پروژه : جناب آقای فتح اله ذوالقدر

مـــحل پــــروژه : فارسجین

تاریخ اجرا پروژه : دی ماه 1393

جنس مورد استفاده : ژئودکاموند - کد 301

مـتـــــراژ : 607مترمربع

استخر کشاورزی - فارسجین

نام کارفرما پروژه : آقای ذوالقدر

مـــحل پــــروژه : فارسجین

تاریخ اجرا پروژه : اسفند 93

جنس مورد استفاده : ژئودکاموند - کد 301

مـتـــــراژ :660 مترمربع

استخر کشاورزی - سهیلیه

نام کارفرما پروژه : جناب آقای دهقانی

مـــحل پــــروژه : سهیلیه

تاریخ اجرا پروژه : تیرماه 1391

جنس مورد استفاده : ژئودکاموند - کد 301

مـتـــــراژ : 2601 مترمربع

استخر پرورش میگو - بوشهر

نام کارفرما پروژه : مهندس احمدی

مـــحل پــــروژه : بوشهر

تاریخ اجرا پروژه : خرداد 93

جنس مورد استفاده : ژئودکاموند - کد 301

مـتـــــراژ : 1710مترمربع

استخر ذخیره آب - تاکستان

نام کارفرما پروژه : جناب آقای طاهرخانی

مـــحل پــــروژه : تاکستان

تاریخ اجرا پروژه : آبان 1391

جنس مورد استفاده : ژئودکاموند - کد 301

مـتـــــراژ : 1900 مترمربع

تذکر

هرگونه استفاده از مطالب و تصاویر شرکت دکاموند بدون ذکر منبع و بدون اطلاع از این شرکت پیگرد قانونی دارد.

استخر پیش ساخته ایرتکس

استخر پرتابل پرورش ماهی

چادر مسافرتی اتومات و ضد آب سرا

محاسبه آنلاین حجم استخر مستطیل

حجم مخزن مستطیل شکل

محاسبه آنلاین حجم استخر دایره ای

حجم استخر دایره ای