استخر ذخیره آب - فارسجین

نام کارفرما پروژه : جناب آقای فتح اله ذوالقدر

مـــحل پــــروژه : فارسجین

تاریخ اجرا پروژه : دی ماه 1393

جنس مورد استفاده : ژئودکاموند - کد 301

مـتـــــراژ : 607مترمربع

استخر کشاورزی - فارسجین

نام کارفرما پروژه : آقای ذوالقدر

مـــحل پــــروژه : فارسجین

تاریخ اجرا پروژه : اسفند 93

جنس مورد استفاده : ژئودکاموند - کد 301

مـتـــــراژ :660 مترمربع

استخر کشاورزی - سهیلیه

نام کارفرما پروژه : جناب آقای دهقانی

مـــحل پــــروژه : سهیلیه

تاریخ اجرا پروژه : تیرماه 1391

جنس مورد استفاده : ژئودکاموند - کد 301

مـتـــــراژ : 2601 مترمربع

استخر پرورش میگو - بوشهر

نام کارفرما پروژه : مهندس احمدی

مـــحل پــــروژه : بوشهر

تاریخ اجرا پروژه : خرداد 93

جنس مورد استفاده : ژئودکاموند - کد 301

مـتـــــراژ : 1710مترمربع

استخر ذخیره آب - تاکستان

نام کارفرما پروژه : جناب آقای طاهرخانی

مـــحل پــــروژه : تاکستان

تاریخ اجرا پروژه : آبان 1391

جنس مورد استفاده : ژئودکاموند - کد 301

مـتـــــراژ : 1900 مترمربع

تذکر

هرگونه استفاده از مطالب و تصاویر شرکت دکاموند بدون ذکر منبع و بدون اطلاع از این شرکت پیگرد قانونی داشته و خواهد داشت.

محاسبه آنلاین حجم استخر مستطیل

حجم مخزن مستطیل شکل

محاسبه آنلاین حجم استخر دایره ای

حجم استخر دایره ای
نمایش

درخواست تماس شناور

درخواست تماس شناور

برای درخواست مشاوره؛ لطفا شماره تماس خود را وارد نمایید:

شماره تماس(*)