استخر ذخیره آب - هشتگرد - تنکمان

نام کارفرما پروژه : جناب آقای رضایی

مـــحل پــــروژه : تنکمان

تاریخ اجرا پروژه : سال 1391

جنس مورد استفاده : ژئودکاموند - کد 301

مـتـــــراژ : 649 مترمربع

استخر ذخیره آب - قزوین - آبیک

نام کارفرما پروژه : جناب آقای مومن جوادی

مـــحل پــــروژه : قزوین – آبیک - زیاران

تاریخ اجرا پروژه : اسفند 92

جنس مورد استفاده : ژئودکاموند - کد 301

حجم تقریبی استخر :

مـتـــــراژ : 1263 مترمربع

استخر ذخیره آب - بجنورد

نام کارفرما پروژه : شرکت پارت زیتون

مـــحل پــــروژه : بجنورد

تاریخ اجرا پروژه : سال 1393

جنس مورد استفاده : ژئودکاموند - کد 301

مـتـــــراژ : 21000مترمربع

استخر ذخیره آب - قزوین

نام کارفرما پروژه : جناب آقای حاج فتحعلی

مـــحل پــــروژه : قزوین

تاریخ اجرا پروژه : سال 1392

جنس مورد استفاده : ژئودکاموند - کد 301

مـتـــــراژ : 957 مترمربع

استخر ذخیره آب - یزد

نام کارفرما پروژه : آقای پیش خوان

مـــحل پــــروژه : یزد

تاریخ اجرا پروژه : بهمن 1393

جنس مورد استفاده : ژئودکاموند - کد 301

مـتـــــراژ : 450 مترمربع

تذکر

هرگونه استفاده از مطالب و تصاویر شرکت دکاموند بدون ذکر منبع و بدون اطلاع از این شرکت پیگرد قانونی داشته و خواهد داشت.

محاسبه آنلاین حجم استخر مستطیل

حجم مخزن مستطیل شکل

محاسبه آنلاین حجم استخر دایره ای

حجم استخر دایره ای
نمایش

درخواست تماس شناور

درخواست تماس شناور

برای درخواست مشاوره؛ لطفا شماره تماس خود را وارد نمایید:

شماره تماس(*)