استخر ذخیره آب - هشتگرد - تنکمان

نام کارفرما پروژه : جناب آقای رضایی

مـــحل پــــروژه : تنکمان

تاریخ اجرا پروژه : سال 1391

جنس مورد استفاده : ژئودکاموند - کد 301

مـتـــــراژ : 649 مترمربع

استخر ذخیره آب - قزوین - آبیک

نام کارفرما پروژه : جناب آقای مومن جوادی

مـــحل پــــروژه : قزوین – آبیک - زیاران

تاریخ اجرا پروژه : اسفند 92

جنس مورد استفاده : ژئودکاموند - کد 301

حجم تقریبی استخر :

مـتـــــراژ : 1263 مترمربع

استخر ذخیره آب - بجنورد

نام کارفرما پروژه : شرکت پارت زیتون

مـــحل پــــروژه : بجنورد

تاریخ اجرا پروژه : سال 1393

جنس مورد استفاده : ژئودکاموند - کد 301

مـتـــــراژ : 21000مترمربع

استخر ذخیره آب - قزوین

نام کارفرما پروژه : جناب آقای حاج فتحعلی

مـــحل پــــروژه : قزوین

تاریخ اجرا پروژه : سال 1392

جنس مورد استفاده : ژئودکاموند - کد 301

مـتـــــراژ : 957 مترمربع

استخر ذخیره آب - یزد

نام کارفرما پروژه : آقای پیش خوان

مـــحل پــــروژه : یزد

تاریخ اجرا پروژه : بهمن 1393

جنس مورد استفاده : ژئودکاموند - کد 301

مـتـــــراژ : 450 مترمربع

تذکر

هرگونه استفاده از مطالب و تصاویر شرکت دکاموند بدون ذکر منبع و بدون اطلاع از این شرکت پیگرد قانونی دارد.

استخر پیش ساخته ایرتکس

استخر پرتابل پرورش ماهی

چادر مسافرتی اتومات و ضد آب سرا

محاسبه آنلاین حجم استخر مستطیل

حجم مخزن مستطیل شکل

محاسبه آنلاین حجم استخر دایره ای

حجم استخر دایره ای