استخر دو منظوره - بویین زهرا

نام کارفرما پروژه : آقای سعدآبادی

مـــحل پــــروژه : بویین زهرا

تاریخ اجرا پروژه : سال 1393

جنس مورد استفاده : ژئودکاموند - کد 301

حجم تقریبی استخر :

مـتـــــراژ : 1200 مترمربع

استخر ذخیره آب - هشتگرد

نام کارفرما پروژه : جناب آقای بداغی

مـــحل پــــروژه : هشتگرد

تاریخ اجرا پروژه : سال 1391

جنس مورد استفاده : ژئودکاموند - کد 301

مـتـــــراژ : 1460 متر مربع

استخر ذخیره آب - البرز

نام کارفرما پروژه : جناب آقای جواد دهقان

مـــحل پــــروژه : چهارباغ - عرب آباد

تاریخ اجرا پروژه : سال 1391

جنس مورد استفاده : ژئودکاموند - کد 301

مـتـــــراژ : 970 مترمربع

استخر ذخیره آب - کرج - اخترآباد

نام کارفرما پروژه : جناب آقای مهندس ترکمان

مـــحل پــــروژه : اخترآباد

تاریخ اجرا پروژه : آبان 92

جنس مورد استفاده : ژئودکاموند - کد 301

مـتـــــراژ :2640 مترمربع

استخر ذخیره آب - هشتگرد - تنکمان

نام کارفرما پروژه : جناب آقای رضایی

مـــحل پــــروژه : تنکمان

تاریخ اجرا پروژه : سال 1391

جنس مورد استفاده : ژئودکاموند - کد 301

مـتـــــراژ : 649 مترمربع

تذکر

هرگونه استفاده از مطالب و تصاویر شرکت دکاموند بدون ذکر منبع و بدون اطلاع از این شرکت پیگرد قانونی داشته و خواهد داشت.

محاسبه آنلاین حجم استخر مستطیل

حجم مخزن مستطیل شکل

محاسبه آنلاین حجم استخر دایره ای

حجم استخر دایره ای
نمایش

درخواست تماس شناور

درخواست تماس شناور

برای درخواست مشاوره؛ لطفا شماره تماس خود را وارد نمایید:

شماره تماس(*)